Fermuar ve Metalik Aksesuarların sorunları nelerdir ?

Fermuarlar üzerinde taşıdıkları metalik özellikler nedeni ile parça boyada risk yaratan en önemli faktörlerden biridir. Boyama esnasında kullanılan bazı kimyasallar metaller ile reaksiyona girmektedir. Bu durumda mamul hasar görmekte yada fermuar özelliklerini kaybetmektedir. Oksit işlemi yapılmış fermuar boyada kullanılan bazı kimyasallardan etkilenmektedir. Bu sebeple dişler kullanılmaz hale gelmekte yada mamul üzerinde lekelenme ve parçalanma sorunları ortaya çıkmaktadır. Polyester esaslı fermuarların kullanılması durumunda bunların boyama işlemlerine dikkat edilmelidir. Çünkü boyamaları sağlıklı yapılmayan fermuarlar mamule zarar verebilmektedir. Bu yüzden fermuar seçimi yapılırken bu hususlara dikkat edilmeli ve boyahanelerle iletişim halinde olunmalıdır.

Düğme, Kuş gözü ve Stoperlerin sorunları nelerdir ?

Parça yapılacak ürünlerde bu materyallerin eğer mümkünse boyama işlemlerinden sonra takılması daha uygundur. Özellikle çakma düğme ve onları arka taraftan sabitleyen çivi reaksiyona girebilir. Kuş gözü mamul üzerinde paslanabilmekte hatta etrafını parçalayabilmektedir. Stoperler bazen alüminyumdan yapılmakta, boya kimyasalları ile reaksiyon vererek lekelenmelere sebep olmaktadır. Düğme olarak plastik yada sedef düğme kullanmak gerekiyorsa mutlaka test yapmak gerekir. Yukarıda adı geçen tüm materyaller boyama öncesi kullanılacaksa defalarca denenmelidir. Deneme sonuçlarının olumlu çıkması üretimde sorun çıkmayacağı anlamına gelmemelidir.

Nakış, Brode , polyester astarlar, miflon ile mont içine kullanılan elyaflar ne tür sorunlar içerir ?

Nakışlar pamuk ise mutlaka boya alacaktır. Eğer nakış renginin mamulün rengi ile aynı olması isteniyorsa problem yoktur. Fakat boya almaması gerekiyorsa mutlaka % 100 polyester olması zorunluluğu vardır. Yapılan nakışlar dayanıklı olmalıdır çünkü parça boyamada fiziki sürtünme olduğundan yıpranmalar olabilir. Dayanımı zayıf olan nakışlarda meydana gelebilecek problemler boyahane kaynaklı değildir. Parça boyama esnasında mamul boydan ve enden çekeceğinden nakış boyutlarının ona göre ayarlanması gerekmektedir. Mamullerde kullanılacak polyester astarlar parça boyamanın uzun süreli olması nedeni ile yıpranabilir. Bu tür modellerin parça boyama esnasında zarar görme olasılığı çok yüksektir.

Bağcık ,kordon, biye ve garnilerin yaşatacağı sorunlar nelerdir ?

Mamul üzerinde bağcık kullanmak zorunlu ise bunların mamul üzerine dikilmesi gerekmektedir. Bu dikim işlemine başlamadan önce boyahanemize mutlaka danışılmalıdır. Çünkü boyama sonrası bağcıkların söküldüğü yerlerde boya almayan bölümler olabilir. Bunun nedeni dikimin çok sıkı yapılmasıdır . Seyrek ayarda yapılacak dikişler söküldüğünde boya almama sorunu olmayacaktır. Bağcık yada kordonların dikilmemesi veya kötü dikim sonucu malların birbirine dolanması söz konusu olacaktır. Bu da mamullerde kırık ve lekelenmelere sebep olmaktadır. Kordonların dikim şeklinin sağlamlığını kontrol etmek için numune olarak birkaç tane boyayıp test etmek gerekir.
Biye ve garni olarak kullanılan kumaşların mamulle aynı renk olması gerekiyorsa % 100 pamuk olmalıdır. Eğer polyester materyal kullanılacaksa bu materyal ham olduğunda boya almayacaktır. Eğer boyalı ise polyester boyanan kumaşın çok iyi fiske edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mamul üzerinde lekelenmeler olabilecektir.

İşaret kalemleri ve çizgi taşları ne gibi sorunlar yaşatır ?

Konfeksiyon mamullerinde dikim esnasında işaretlemeler için suyla uçabilen kalemler kullanılmaktadır. Yaşanan tecrübeler bu kalemlerin bozuk olması durumunda büyük problemler çıkarttığını ortaya koymaktadır. Bozuk kalemle çizilen bölümde kullandığımız kimyasallarla oluşan reaksiyon sonucu parçalanmalar olmaktadır. Bazen de boyanın nüfuz etmesini engellemektedir.
Çizgi taşları yağlı özelliğe sahip olduğu için boya kimyasalları ile reaksiyona girerek sorun yaratmaktadır. Bu tür çizgi taşları ve işaret kalemleri kullanıldığında mutlaka üretim öncesi deneme yapılması gereklidir. Deneme de sorun çıkmaması üretimde sorun çıkmayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden üretim aşamasında işletmemizle sürekli irtibat halinde olunmalı ve de kalem üreticilerine uyarıda bulunmalıdır.

Dikiş iplikleri ne gibi sorunlar yaşatır ?

Parça boyamada kullanılan dikiş iplikleri mamulün kendi renginde olacaksa mutlaka % 100 pamuk olmalıdır. Eğer pamuk olan iplikler ham mamule kasarlı veya merserizeli olarak seçilip dikilmişse mamulden farklı tonda çıkabilecektir. Mamul kasarlı veya merserizeli kumaştan üretilip ham iplikle dikilmişse bu da ton farkına sebep olacaktır. Parça boyada kullanılacak olan iplikler boyama süresinin uzunluğu dikkate alınarak dayanıklı olanları seçilmelidir. Beyaz renge boyatılacak mamul kasarlı ise beyaz iplikle dikilmelidir. Beyaza boyama işlemi sırasında kullanılan kimyasalların güçlü etkisi kasarlı ürünler ve dikiş ipliği üzerinde daha etkin olacağından mamulün yıpranması söz konusudur. İplik beyaz olduğunda bahsi geçen güçlü kimyasalları kullanmadan beyaza boyama işlemi gerçekleştirilebilir.

Dikiş ipliklerinin test edilmesi için numuneler yapılarak işletmemize gönderilmeli ve yapılan testler sonucu en uygun iplikler seçilmelidir. Eğer polyester iplik kullanılacaksa bunun boya almayacağı bilinmelidir.

Kumaşların parça boya sırasında yaşatacağı sorunlar nelerdir ?

Parça boyamada boya kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biride kumaştır. Öncelikle boyanacak kumaşın seçimi yapılırken lot farkının olabildiğince az olması gerekmektedir.

İşletmemiz parça boyamada ham mamulü boyamayı tercih etmektedir. Kasar yada şeker kasarı yapılmış mamuller kasar farkı sorunu yaşabilmektedir. Kimi zaman parça farkına düşülmekte bu durumda tekrar boyama ile düzetilememektedir. Kasarlı olarak boyanmak zorunda olan mamuller de kumaş olarak yapılan kasar sonrası durulama ve uygulama hatası sonucu kalabilecek kimyasal maddeler bizim yapacağımız boyamayı kötü yönde etkileyebilmektedir.

Parça boyama işlemine girecek ürünlerin kesimi ve dikimi sırasında şu konulara dikkat etmek gerekir.

a- Kumaşın kesiminden başlayarak tüm aşamalarda metolama sistemi uygulanmalıdır.
b- Kumaşların her topunun başından ve sonundan test için işletmemize numune gönderilmesi gerekmektedir. Bu kumaşlar en kritik renge atılarak toplar arasındaki farklar belirlenebilir. Eğer toplar arasındaki çekmelerde hesaplanmak isteniyorsa aynı kumaşlara ölçü işaretleri konularak her iki iş bir arada halledilebilir.
c- Ürünlerin koliye konuş şekline göre kesim yapılabilir. Eğer tek beden tek koli sistemi uygulanıyorsa birbirine en yakın lotlar aynı bedene denk getirilmelidir.
d- Asortili yüklemelerde birbirine yakın lotların aynı renge denk getirilerek boyanması daha uygundur.
e- Ürünlerin boyahaneye getirilişi sırasında torbalama işleminin asorti sistemine uygun yapılması gerekmektedir.

Ham olarak boyanan mamullerde olabilen sorunlar şunlardır.

Parçaboya işleminde hangi tip boyamalar yapılmaktadır?

Reaktif Parça boyama nedir?

Bu boyama tipinde kullanılan boyar maddeler üç ayrı sıcaklık değerinde uygulanırlar.

Sıcak Boya Grupları (HE) 80-85 C da
Orta sıcaklıkta Boya Grupları 40-60 C da
Soğuk Boya Grupları 30-40 C da

Parça boyada genellikle sıcak boya grupları kullanılmaktadır. Bunun sebebi dikişten dolayı kalın yerlerde boya çekiminin 85 C da daha iyi olmasıdır.

Antik boyama nedir ?

Bu boyalar kullanılmış, eskitilmiş görüntü verdiği için son yıllarda tercih edilen boyama tipidir.

Antik boyamanın özellikleri nelerdir ?
Işık Haslığı düşüktür
Yıkama Haslığı ; akar boya işlemlerine nazaran daha yüksektir.
Kuru ve Yaş Sürtme Haslıkları ; akar boya işlemlerine karşı daha yüksektir.
Renk Skalası ; zayıftır
Boyanacak ürünün kumaşının ön işlemi çok önemlidir.
Sökülüp tekrar boyanabilme özelliği vardır.
Aksesuarlar ve baskı işlemleri çok önemlidir.

Antik boya yaptırılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir ?

Pigment parça boyama nedir?

Bilindiği gibi pigment boyalar baskı teknolojisinde kullanılan boyalardır. Son yıllarda parça boyama işlemlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Fakat kumaş boyama veya baskı işlemlerinden farklı sistemlerle boyanmaktadır. Bu sebeple de pigment parça boyamanın riskleri daha fazladır.

Pigment parça boyamada dikkate edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Reaktif ve antik boyalar arasındaki farklar nelerdir?

Kriterler

Antik Boya

Reaktif Boya

Formaldehit

İçermez

İçermez

Işık Haslığı

2 - 3

4 - 5

Kuru Sürtme haslığı

2 - 3

4 - 5

Yaş Sürtme haslığı

2 - 3

3 - 4

Ter Haslığı

2 - 3

4 - 5

Yıkama haslığı

2 - 3

4 - 5

Ph Değeri

5

6 - 8

Reaktif Boya: Reaktif boyar maddeler yukarıda görüldüğü gibi yüksek haslıklara sahiptirler. Boyar maddenin kimyasal yapısı istenilen efekte ulaşmamızı engeller.