Tarihçe
Parça Boyama Parça Yıkama Parça Baskı Fashion
İnsan Kaynakları Başvuru Formu
Yilser Yikama

İnsan kaynakları politikamız, şirketin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Bu politikanın oluşumunda temel amaç, insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

İnsan Kaynakları İlkelerimiz